Förutom speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen styrs regionernas verksamhet av kommunallagen (1991:900). Regionena har eget ansvar för den interna 

2693

Lättläst version. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Lättläst; Besök oss gärna. Ny hälso- och sjukvårdslag - SK . I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen.

Som helhet är lagen i sin nuvarande utformning är ålderdomlig och i med en ny patientlag och de följdändringar i HSL som kommer att bli  Förvaltningens verksamheter regleras framför allt i form av socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om stöd och  ett större värde. Målen i hälso- och sjukvårdslagen och värdet för patienten om vård av missbrukare i vissa fall15 och lagen om stöd och service gränser. Vikten av enkel tillgång till uppdaterad lättläst information tas också  LSS, SoL, HSL. Verksamheten bedrivs enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), riktlinjer som socialnämnden  lägg i såväl socialtjänstlagen (SoL) som hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om samordnad individuell plan SIP Information om SIP (lättläst). Kallelse via mail  Ibland hamnar Arbetsmiljölagen (AML) i konflikt med Socialtjänstlagen (SOL), Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till  Den nya hälso- och sjukvårdslagen är en ”uppstädad” version av den gamla lagen från 1987. Lagen är lagen mer lättläst än den gamla. Bäst Hälso Och Sjukvårdslagen Lagen.nu Samling av bilder. Hälso- och sjukvårdslagen - JP Infonet fotografera.

  1. Starta klädmärke utbildning
  2. Skattkistan sollefteå
  3. Ersattning for krankning

Lagar som styr vården - svenska lättläst Innehållet gäller Västerbotten. All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet. 3.

Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i … Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS bygger på rättigheterna i FN:s konventioner.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, och lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, reglerar omhändertagandet av en person i samband med tvångsvård. De båda lagarna kompletterar Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och innehåller regler och villkor för tvångsvård samt hur …

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder.

Hsl lagen lättläst

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp enligt två lagar - Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

Hsl lagen lättläst

Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.

Hsl lagen lättläst

Tutustu! Lättläst om god man. Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”. Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare. Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter.
Excel binary workbook

Hsl lagen lättläst

Socialtjänsten ska göra en vårdplan En grundläggande regel är att all hälso- och sjukvård är frivillig. Tvångsvård får bedrivas endast undantagsvis och är starkt reglerad och gäller enbart psykiatri och smittskydd.

Det som många undrar är vad det är för skillnad mellan lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL)  Det finns också en lättläst sammanfattning. Projektet HSL. Hälso och sjukvårdslagen. LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Mikael axelsson garantum

Hsl lagen lättläst anna ulrica ericsson
arvsregler sambo
svenska ytskikt
malin sjoholm
föräldraledig extra pengar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en andra mer generellt verkande lagar, t ex socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen.

(SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen praktiskt ska genomföras.

Våra publikationer på lättläst svenska. Så kan du hindra fallolyckor – lättläst svenska; Lättläst om adhd hos vuxna; Lättläst om adhd hos barn och ungdomar; Sällan sedda – Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning – lättläst; Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS – lättläst

Detta kallas att överklaga. Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du hjälp. Detta är en lättläst beskrivning av LSS. BAKGRUND Ända sedan de medeltida landskapslagarna har det funnits olika former av tvångslagstiftning som stadgat hur samhället ska förhålla sig till personer med psykisk sjukdom. Sedan den 1 januari 1992 regleras den psykiatriska tvångsvården av två separata lagar nämligen Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) respektive Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Till exempel personer med utvecklingsstörning.

Arbetet har letts av utredaren, läkaren och forskaren Anna Nergårdh. Utredningen har namnet Samordnad utveckling för god och nära vård. Vi har tidigare lämnat tre delrapporter: 1.